Panaszkezelési eljárás

A kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó szolgáltató a panaszok intézésére, az ingatlan tulajdonosa, használója részére telefonos elérhetőséggel működő ügyfélszolgálatot tart fenn.

Az ügyfélszolgálat mellett az ingatlan tulajdonosa, használója részére az elektronikus kapcsolattartás lehetőségét folyamatosan biztosítja.

Az ingatlan tulajdonosa, használója a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásával közvetlenül összefüggő magatartásra, tevékenységre vagy mulasztásra vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátóval.

A panasz beadásának módja

Szóbeli panaszközlés:

 • Telefonon: Ügyfélfogadási időben a +36/30/9552-761 telefonszámon történő panaszközlésről hangfelvétel készül.
  Hétfő: 8:00 – 20:00 óra
  Kedd: 9:00 – 16:00 óra
  Szerda: 9:00 – 16:00 óra
  Csütörtök: 9:00 – 16:00 óra
  Péntek: 9:00 – 16:00 óra

Írásbeli panaszközlés:

 • Postai levélküldeményben: a székhely címére. 4031 Debrecen, Tócóskert tér 6. szám 6.emelet 48. ajtó
 • Elektronikus levélben: nyizsnyikt@gmail.com

A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha az ingatlan tulajdonosa, használója a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet készít, és annak egy másolati példányát telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén az ingatlan tulajdonosának, használójának továbbítja.

A panaszról felvett jegyzőkönyv tartalmazza

 1. az ingatlan tulajdonosának, használójának nevét, lakcímét,
 2. a panasz előterjesztésének helyét, idejét, módját,
 3. a panasz részletes leírását, a bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzékét,
 4. a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó nyilatkozatát a panasszal kapcsolatos álláspontjáról, ha a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – az ingatlan tulajdonosának, használójának aláírását,
 6. a jegyzőkönyv felvételének helyét, idejét,
 7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószámát.

A kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi.

Az ügyfélszolgálathoz beérkező telefonon tett valamennyi szóbeli panaszt, valamint az ügyfélszolgálat és az ingatlan tulajdonosa, használója közötti telefonos kommunikációt hangfelvétellel rögzíteni kell. A hangfelvételt egyedi azonosítószámmal kell ellátni, öt évig meg kell őrizni, és az ingatlan tulajdonosa, használója kérésére, díjmentesen rendelkezésre kell bocsátani. A kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó a hangfelvétel készítésével, megőrzésével és rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos kötelezettségéről, továbbá az egyedi azonosítószámról az ingatlan tulajdonosát, használóját a telefonos ügyintézés kezdetekor tájékoztatja.

Az ügyfélszolgálat a panasszal kapcsolatos álláspontját és intézkedéseit indokolással ellátva írásba foglalja, és az ingatlan tulajdonosa, használója részére a panasz kézhezvételét követő harminc napon belül továbbítja, kivéve, ha a panaszt szóban közölték és a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó az abban foglaltaknak azonnal eleget tesz.

A válaszadási határidő helyszíni vizsgálat vagy valamely hatóság megkeresésének szükségessége esetén egy alkalommal legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbítható. A válaszadási határidő meghosszabbításáról és annak indokáról az ingatlan tulajdonosát, használóját írásban, a válaszadási határidő letelte előtt tájékoztatni kell.

Felügyeleti Szervek:

 • HAJDÚ-BIHAR MEGYEI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET
  Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
  Tel: 52/500-710, 52/500-745
  Fax: 52/500-720
  E-mail:  bekelteto@hbkik.hu

A Békéltető Testületek elérhetőségei: www.bekeltetes.hu

 • Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
  Debreceni Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi OsztályA Fogyasztóvédelmi Osztály illetékességi területe:
  Hajdú-Bihar megye
  Debrecen (4025 Debrecen, Széchenyi u. 46.)
  Tel.: (+36 52) 533-924
  Fax: (+36 52) 327-753
  E-mail: fogyasztovedelem.debrecen.jh@hajdu.gov.hu
 • Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület
  1012 Budapest, Logodi utca 22-24.
  Tel: (06-1) 311-70-30, 311-18-30, Fax: (06-1) 331-73-86
  e-mail: ofebp@axelero.hu
  honlap: www.ofe.hu

Elérhetőség

Nyizsnyik Tibor egyéni vállalkozó
Kéményseprő-ipari szolgáltató
4031 Debrecen, Tócóskert tér 6. szám 6.emelet 48. ajtó

Adószám: 68723811-2-29
Nyilvántartási szám: 52160552
Bankszámlaszám: 11738008-21461101

Ügyfélszolgálat

Telefon: +36/30/955-2761
E mail: nyizsnyikt@gmail.com

Hétfő: 8:00 – 20:00 óra
Kedd: 9:00 – 16:00 óra
Szerda: 9:00 – 16:00 óra
Csütörtök: 9:00 – 16:00 óra
Péntek: 9:00 – 16:00 óra